Toetused

  1. Gratitude Services OÜ viis perioodil 10.02.2020 – 31.12.2020. a ellu projekti nr EU53813, mille eesmärgiks oli välja selgitada, millisele tehnoloogilisele võimekusele peab vastama riist-ja tarkvaraline lahendus, mis saab olema tehniliseks lähteülesandeks kalmistute kiire kaardistamise prototüübi loomisel. Projekti kaasrahastas EAS Innovatsiooniosaku meetmest 3996 euroga, tegemist on Euroopa Liidu Struktuuritoetusega.
  2. Diplomatic Delivery OÜ viis perioodil 01.10.2020 – 31.05.2023 ellu projekti 2014-2020.4.04.20-1396), mille eesmärgiks oli välja arendada kalmistute kaardistamise ja teenuste halduse tarkvara. Projekti kaasrahastas EAS Euroopa Regionaalarengu Fondist 475 660 euroga, projekti kogusumma oli 634 214 eurot.