Toetused

Gratitude Services OÜ viis perioodil 10.02.2020 – 31.12.2020. a ellu projekti nr EU53813, mille eesmärgiks oli välja selgitada, millisele tehnoloogilisele võimekusele peab vastama riist-ja tarkvaraline lahendus, mis saab olema tehniliseks lähteülesandeks kalmistute kiire kaardistamise prototüübi loomisel. Projekti kaasrahastas EAS Innovatsiooniosaku meetmest 3996 euroga, tegemist on Euroopa Liidu Struktuuritoetusega.