Tellimistingimuste arhiiv

Tingimused kuni 25.05.2020 kuupäevani

Käesolevad tingimused (edaspidi tellimistingimused) reguleerivad gratitudeservices.com veebisaidil asuva Gratitude Services OÜ, registrikood 14824443, aadress Telliskivi 60/1, Tallinn 10412, Eesti, kontakttelefon +372 527 4846 (edaspidi: Gratitudes Services) internetileheküljel tellimuste esitamist.

Gratitude Services tellimiskeskkond pakub teile mugavat võimalust tellida hooldusteenuseid ning saata hauaküünlaid allpool loetletud surnuaial asuvale teie poolt määratud kalmule. Tellimusi veebisaidi gratitudeservices.com kaudu saate esitada ööpäevaringselt.

Gratitude Services jätab endale õiguse tellimistingimusi ja teenuste hindasid ühepoolselt muuta, kajastades seda veebisaidil gratitudeservices.com.

Gratitude Services OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. 

HIND JA TASUMINE

Esitatud hinnad on lõplikud ning eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

TELLIMUSE VORMISTAMINE

 1. Sisestage Otsingu väljale inimese nimi, kelle hauale soovite teenuseid tellida. Otsingut maetute kohta teostame avalikest andmebaasidest. Kui otsing on teostatud, tuleb tellimusega jätkamiseks vajutada nimel või VALI nupule. Kui nime otsing ei anna tulemust, valige rippmenüüst nimekirjast kalmistu, kus asub soovitud hauaplats, millele soovite teenust tellida.
 2. Valige välja teenused ning lisage need ostukorvi. Teenuseid konkreetseks kuupäevaks saab tellida minimaalselt 10 kalendripäeva enne kliendi poolt soovitud päeva.
 3. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad – tellija nimi ja e-maili aadress ning nõustuda tellimistingimuste ja privaatsustingimustega (kättesaadavad https://gratitudeservices.com/privaatsustingimused/). Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks.
 4. Soovi korral saate liituda ka Gratitude Services OÜ uudiskirjaga.
 5. Valige sobiv maksemeetod – aktsepteerime tasumist pangalingi kaudu (SEB, LHV, Krediidipank, Luminor, Swedbank), Pocopay, VISA ja Mastercard krediitkaartidega.
 6. Seejärel vajutage nuppu „Maksma“, mis viib edasi Maksekeskuse veebilehele, kus näete tellimuse summat eurodes ja saate makse sooritada.
 7. Pärast tasumist vajutage kindlasti nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”! Kui peale nupu vajutamist jõuate tagasi Gratitude Services veebilehele, on tellimuse edastamine õnnestunud.
 8. Saate kinnituskirja tellimuse meieni jõudmisest ka oma e-posti aadressile. Kui te pole e-kirja saanud, võtke palun ühendust info@gratitudeservices.com

TELLIMUSE TÄITMINE

Leping teenuse osutamiseks jõustub hetkest, kui tellimuse kogusumma on laekunud Gratitude Services OÜ arveldusarvele. Lepingu jõustumisel on Gratitude Services kohustatud tellimuse täitma tellimistingimustes sätestatud korras ja tähtaja jooksul.

Küünalde kohaletoimetamine

Küünalde põlemine on ilmastikust sõltuv ning Gratitude Services ei saa vastutada, et tellitud küünal põleb kalmul pakendil märgitud aja. Gratitude Services tagab, et küünla kalmule asetamise hetkel see põleb. Asetame küünla(d) otsinguga leitud maetu kalmul sobivaimale kohale (võimalusel hauakivi läheduses), tagamaks küünla kõige pikem põlemisaeg.

Tellitud küünla (küünalde) kohaletoimetamine tellimuses valitud kalmule võib alata 2 kalendripäeva enne tellimuses märgitud kuupäeva, eesmärgiga tellimus täita hiljemalt soovitud kuupäevaks. 

Kui küünlale lisaks on tellitud ka kuuseokstest pärg, siis asetame selle hauakivi ette sobivale kohale. 

Gratitude Services ei teosta küünalde kohaletoimetamise teenuse käigus haudade koristusteenust, kuid eemaldab võimalusel varasemalt põlenud ühekordsed küünlad. 

Pärast küünalde kohaletoimetamist saadab Gratitude Services hiljemalt 2 tööpäeva jooksul foto kalmust koos põleva küünlaga tellimuses märgitud meiliaadressile. Teenus loetakse osutatuks ja tellimus täidetuks ka juhul, kui Gratitude Services pole jõudnud saata tellijale vastavaid fotosid 2 tööpäeva jooksul.

Hauahooldus

 • Hooldusteenus koosneb: hauaplatsi lihtsam koristus lehtedest, okastest, okstest, närtsinud taimedest jms hauaplatsi pealt ja ümbrusest, muru pügamine, prügi äraviimine (sh vanad küünlad) ja olemasolevate lillede ning taimede kastmine vastavalt kliendi poolt tellitud teenusele ja perioodile (1×, 2× või hooajaline hooldus – 6×). Kui klient soovib, et jätaksime alles klaasist küünlad või mõne kindla taime (kuuseoksad või vana kanarbik jmt), siis palume märkida kommentaaridesse.
 • Ühekordse hooldusteenuse osutamist ei alustata varem kui 1 nädal enne kliendi poolt määratud kuupäeva ja teostatakse hiljemalt kliendi poolt valitud kuupäevaks.
 • Kahekordset hooldusteenust osutatakse kevadperioodil (1 hoolduskord vahemikus aprill-mai) ja sügisperioodil (1 hoolduskord vahemikus september-oktoober).
 • Hooajaline hooldusteenus on 6 ühekordset hooldust perioodil aprillist oktoobrini. Esimene hooldus teostatakse perioodil aprill-mai. 
 • Peale hoolduse teostamist saadab Gratitude Services hiljemalt 2 tööpäeva jooksul foto kalmust enne ning pärast koristust tellimuses märgitud meiliaadressile. Teenus loetakse osutatuks ja tellimus täidetuks ka juhul, kui Gratitude Services pole jõudnud saata tellijale vastavaid fotosid 2 tööpäeva jooksul.

TELLIMUSE TÜHISTAMINE

Gratitude Services jätab endale õiguse meist mittesõltuvate asjaolude korral keelduda tellimuse täitmisest (nt teenuse osutamise asukohta ehk kalmu ei leita, raskendatud ligipääs kalmule), tagastades kogu tasutud summa. Juhul, kui tellimuse täitmisest keelduti tellijast tuleneval põhjusel (nt tellija on edastanud vale asukoha), tagastatakse tellijale tellimuse summa, millest on maha arvestatud tellimuse täitmise ettevalmistamiseks kantud kulud (sh transpordi- ja tööjõukulu). 

Tellijal on õigus küünlatellimusest taganeda igal hetkel peale tellimuse esitamist, saates Gratitude Services OÜ-le  sellekohase avalduse e-posti aadressile info@gratitudeservices.com hiljemalt 2 kalendripäeva enne teenuseosutamise algust. Tellijale tagastatakse kogu tasutud summa. Kui tellija ei saada vastavat avaldust ettenähtud aja jooksul, kuid tellimust ei ole täidetud, tagastatakse tellijale 50% tellimuse summast. Kui tellimus on täidetud, puudub tellijal õigus nõuda tellimuse eest tasutud summa tagastamist.

Tellijal on õigus hauahoolduse tellimusest taganeda igal hetkel peale tellimuse esitamist, saates Gratitude Services OÜ-le sellekohase avalduse e-posti aadressile info@gratitudeservices.com. Tellijale tagastatakse summa, millest on maha arvatud teenuse osutamisele selleks hetkeks tehtud kulu. Kui tühistamise hetkeks pole ühtegi hooldust teostatud, tagastab Gratitude Services OÜ kogu ettetasutud summa.

Hooajalise või mitmekordse hauahoolduse tühistamisel peale osalist teenuste osutamist arvestatakse tagasimaksed proportsionaalselt osutamata teenuste maksumusega. Nt 90 euro suuruse hooajalise teenuse tühistamisel peale esimese hoolduse teostamist kantakse tagasi ostjale tagasi 75 eurot (90/6*5). Teenus loetakse osutatuks ja tellimus täidetuks ka juhul, kui Gratitude Services pole jõudnud saata tellijale vastavaid fotosid 2 tööpäeva jooksul. 

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Tellimistingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Eriarvamused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, on osapooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse ja kohtusse.

TEENUSE OSUTAMISE ASUKOHT

Hauaplatside hooldusteenust osutame 323 kalmistul üle Eesti, nimekirjaga saab tutvuda siin. Küünlasaatmise teenust, ilma hooldusteenust tellimata, osutame vaid digitaliseeritud andmetega kalmistutel, nimekirjaga saab tutvuda siin.