Tellimistingimused

Käesolevad tingimused (edaspidi tellimistingimused) reguleerivad gratitudeservices.com veebisaidil asuva Gratitude Services OÜ, registrikood 14824443, aadress Telliskivi 60/1, Tallinn 10412, Eesti, kontakttelefon +372 527 4846 (edaspidi: Gratitudes Services) internetileheküljel tellimuste esitamist.

Gratitude Services tellimiskeskkond pakub teile mugavat võimalust tellida hooldusteenuseid ning saata hauaküünlaid allpool loetletud surnuaial asuvale teie poolt määratud kalmule. Tellimusi veebisaidi gratitudeservices.com kaudu saate esitada ööpäevaringselt.

Gratitude Services jätab endale õiguse tellimistingimusi ja teenuste hindasid ühepoolselt muuta, kajastades seda veebisaidil gratitudeservices.com.

Gratitude Services OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

HIND JA TASUMINE

Esitatud hinnad on lõplikud ning eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

TELLIMUSE VORMISTAMINE

 1. Otsige maetut, kelle hauale soovite teenuseid tellida. Otsingut maetute kohta teostame avalikest andmebaasidest. Kui te ei leia otsitud isikut, valige nimekirjast kalmistu, kus asub soovitud hauaplats.
 2. Valige välja teenused ning lisage need ostukorvi. Teenuseid konkreetseks kuupäevaks saab tellida minimaalselt 10 kalendripäeva enne kliendi poolt soovitud päeva.
 3. Tellimuse vormistamiseks täitke nõutud andmeväljad – tellija nimi ning e-maili aadress ning nõustuge tellimistingimustega. Nõustuge ka meie privaatsustingimustega (kättesaadavad https://gratitudeservices.com/privaatsustingimused/). Isikuandemete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks.
 4. Soovi korral nõustuge saama Gratitude Services OÜ tuleviku pakkumisi.
 5. Valige sobiv maksemeetod – aktsepteerime tasumist pangalingi kaudu (SEB, LHV, Krediidipank, Luminor, Swedbank), Pocopay, VISA ja Mastercard krediitkaartidega.
 6. Seejärel vajutage nuppu „Maksma“, mis viib edasi Maksekeskuse veebilehele, kus näete tellimuse summat eurodes ja saate makse sooritada.
 7. Pärast tasumist vajutage kindlasti nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”! Kui peale nupu vajutust jõuate tagasi Gratitude Services veebilehele, on tellimuse edastamine õnnestunud.
 8. Saate kinnituskirja tellimuse meieni jõudmisest ka oma e-posti aadressile. Kui te pole e-kirja saanud, võtke palun ühendust info@gratitudeservices.com.

TELLIMUSE TÄITMINE

Leping teenuse osutamiseks jõustub hetkest, kui tellimuse kogusumma on laekunud Gratitude Services OÜ arveldusarvele. Lepingu jõustumisel on Gratitude Services kohustatud tellimuse täitma tellimistingimustes sätestatud korras ja tähtaja jooksul.

Küünalde kohaletoimetamine

- Küünalde põlemine on ilmastikust sõltuv ning Gratitude Services ei saa vastutada, et tellitud küünal põleb kalmul pakendil märgitud aja. Gratitude Services tagab, et küünla kalmule asetamise hetkel see põleb. Asetame küünla(d) otsinguga leitud maetu kalmul sobivaimale kohale (võimalusel hauakivi läheduses), tagamaks küünla kõige pikem põlemisaeg.

- Tellitud küünla (küünalde) kohaletoimetamine tellimuses valitud kalmule võib alata 2 kalendripäeva enne tellimuses märgitud kuupäeva, eesmärgiga tellimus täita hiljemalt soovitud kuupäevaks.

- Kui küünlale lisaks on tellitud ka kuuseokstest pärg, siis asetame selle hauakivi ette sobivale kohale.

- Gratitude Services ei teosta küünalde kohaletoimetamise teenuse käigus haudade koristusteenust, kuid eemaldab võimalusel seal varasemalt põlenud ühekordsed küünlad.

- Pärast küünalde kohaletoimetamist saadab Gratitude Services hiljemalt 2 tööpäeva jooksul foto kalmust koos põleva küünlaga tellimuses märgitud meiliaadressile. Teenus loetakse osutatuks ja tellimus täidetuks ka juhul, kui Gratitude Services pole jõudnud saata tellijale vastavaid fotosid 2 tööpäeva jooksul.

Hauahooldus

 • Hooldusteenus sisaldab hauaplatsi lihtsamat koristust lehtedest, okastest, okstest, närtsinud taimedest jms. hauaplatsi pealt ja ümbrusest, muru pügamist, prügi ära viimist (sh. vanad küünlad) ja olemasolevate lillede ning taimede kastmist vastavalt kliendi poolt tellitud teenusele ja perioodile (1x, 2x või hooajaline hooldus - 6x).
 • Ühekordse hooldusteenuse osutamist alustatakse mitte varem kui 1 nädal enne kliendi poolt määratud kuupäeva ning teostatakse hiljemalt kliendi poolt valitud kuupäevaks.
 • Kahekordne hooldusteenus osutatakse kevadperioodil (1 hoolduskord vahemikus aprill-mai) ning sügisperioodil (1 hoolduskord vahemikus september-oktoober)
 • Hooajaline hooldusteenus sisaldab 6 ühekordset hooldust perioodil aprillist oktoobrini. 1. hooldus teostatakse perioodil aprill-mai.
 • Peale hoolduse teostamist saadab Gratitude Services hiljemalt 2 tööpäeva jooksul foto kalmust enne ning pärast koristust tellimuses märgitud meiliaadressile. Teenus loetakse osutatuks ja tellimus täidetuks ka juhul, kui Gratitude Services pole jõudnud saata tellijale vastavaid fotosid 2 tööpäeva jooksul.

TELLIMUSE TÜHISTAMINE

- Gratitude Services jätab endale õiguse meist mittesõltuvate asjaolude korral keelduda tellimuse täitmisest (nt teenuse osutamise asukohta ehk kalmu ei leita, raskendatud ligipääs kalmule), tagastades kogu tasutud summa. Juhul, kui tellimuse täitmisest keelduti tellijast tuleneval põhjusel (nt tellija on edastanud vale asukoha), tagastatakse tellijale tellimuse summa, millest on maha arvestatud tellimuse täitmise ettevalmistamiseks kantud kulud (sh transpordi- ja tööjõukulu).

- Tellijal on õigus küünlatellimusest taganeda igal hetkel peale tellimuse esitamist, saates Gratitude Services OÜ-le  sellekohase avalduse e-posti aadressile info@gratitudeservices.com hiljemalt 2 kalendripäeva enne teenuseosutamise algust. Tellijale tagastatakse kogu tasutud summa. Kui tellija ei saada vastavat avaldust ettenähtud aja jooksul, kuid tellimust ei ole täidetud, tagastatakse tellijale 50% tellimuse summast. Kui tellimus on täidetud, puudub tellijal õigus nõuda tellimuse eest tasutud summa tagastamist.

- Tellijal on õigus hauahoolduse tellimusest taganeda igal hetkel peale tellimuse esitamist, saates Gratitude Services OÜ-le sellekohase avalduse e-posti aadressile info@gratitudeservices.com. Tellijale tagastatakse summa, millest on maha arvatud teenuse osutamisele selleks hetkeks tehtud kulu. Kui tühistamise hetkeks pole ühtegi hooldust teostatud, tagastab Gratitude Services OÜ kogu ettetasutud summa.

- Hooajalise või mitmekordse hauahoolduse tühistamisel peale osalist teenuste osutamist arvestatakse tagasimaksed proportsionaalselt osutamata teenuste maksumusega. Nt 90 euro suuruse hooajalise teenuse tühistamisel peale esimese hoolduse teostamist kantakse tagasi ostjale tagasi 75 eurot (90/6*5). Teenus loetakse osutatuks ja tellimus täidetuks ka juhul, kui Gratitude Services pole jõudnud saata tellijale vastavaid fotosid 2 tööpäeva jooksul.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Tellimistingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Eriarvamused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, on osapooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse ja kohtusse.

TEENUSE OSUTAMISE ASUKOHT

Osutame hauahoolduse teenuseid KÕIGIL Eesti kalmistutel ning küünlasaatmise teenust kalmistutel, kus kalmude täpsed koordinaadid on meile teada. Nimekiri kaardistatud kalmistutest on alljärgnev. Neile maetud isikud leiate meie otsingust üles ning need kalmistud ei ole avalehel nimekirjana valitavad:

Kalmistu nimi Maakond
Aegviidu uus kalmistu Harjumaa
Aegviidu vana kalmistu Harjumaa
Alajõe kalmistu Ida-Virumaa
Ambla kalmistu Järvamaa
Ao kalmistu Lääne-Virumaa
Audru kalmistu Pärnumaa
Avinurme kalmistu Jõgevamaa
Elva kalmistu Tartumaa
Haapsalu Metsakalmistu Läänemaa
Haapsalu Vana Kalmistu Läänemaa
Halliste kalmistu Viljandimaa
Hargla kalmistu Valgamaa
Helme kalmistu Valgamaa
Iisaku kalmistu Ida-Virumaa
Illuka kalmistu Ida-Virumaa
Jaama kalmistu Ida-Virumaa
Jõelähtme kalmistu Harjumaa
Jüri kalmistu Harjumaa
Jüri kirikukalmistu Harjumaa
Kaarma kalmistu Saaremaa
Karjaküla kalmistu Harjumaa
Kavilda kalmistu Tartumaa
Koeru Uus Kalmistu Järvamaa
Kõpu (Viljandi) kalmistu Viljandimaa
Kõrgessaare kalmistu Järvamaa
Kose kalmistu Harjumaa
Kunda uus kalmistu Lääne-Virumaa
Kunda vana kalmistu Lääne-Virumaa
Laanemetsa kalmistu Valgamaa
Laitse kalmistu Harjumaa
Laiuse kalmistu Jõgevamaa
Loksa kalmistu Harjumaa
Maardu kalmistu Harjumaa
Mäetaguse kalmistu Ida-Virumaa
Märjamaa kirikuaed Raplamaa
Märjamaa Õigeusu kalmistu Raplamaa
Märjamaa Viilumäe kalmistu Raplamaa
Mõisaküla kalmistu Jõgevamaa
Mõisaküla kalmistu Viljandimaa
Narva-Jõesuu kalmistu Ida-Virumaa
Niitsiku kalmistu Võrumaa
Nissi kalmistu Harjumaa
Nõo kalmistu Tartumaa
Ohtu kalmistu Harjumaa
Osula kalmistu Võrumaa
Otepää uus kalmistu Valgamaa
Paide Reopalu kalmistu Järvamaa
Paide Sillaotsa kalmistu Järvamaa
Paikuse kalmistu Pärnumaa
Paldiski kalmistu Harjumaa
Paldiski linnakalmistu Harjumaa
Pärnu Alevi Kalmistu Pärnumaa
Pärnu Metsakalmistu Pärnumaa
Pihlaka puiestee kalmistu Viljandimaa
Põlva linna kalmistu Põlvamaa, Põlva
Puhja kalmistu Tartumaa
Raasiku Uus kalmistu Harjumaa
Randvere kalmistu Harjumaa
Rapla kalmistu Raplamaa
Riigiküla kalmistu Ida-Virumaa
Rohuneeme kalmistu Harjumaa
Rõngu kalmistu Tartumaa
Rosma kalmistu Põlvamaa, Põlva
Saarde kalmistu Pärnumaa
Sangaste kalmistu Valgamaa
Saunametsa kalmistu Järvamaa
Siimusti kalmistu Jõgevamaa
Sikamäe kalmistu Võrumaa
Sillamäe kalmistu Ida-Virumaa
Simuna kalmistu Lääne-Virumaa
Sinimäe kalmistu Ida-Virumaa
Sininõmme kalmistu Ida-Virumaa
Suure-Jaani kalmistu Viljandimaa
Taagepera kalmistu Valgamaa
Tallinna Hiiu-Rahu kalmistu Tallinn
Tallinna Kaitseväe kalmistu Tallinn
Tallinna Liiva kalmistu Tallinn
Tallinna Metsakalmistu Tallinn
Tallinna Pärnamäe kalmistu Tallinn
Tallinna Pirita kalmistu Tallinn
Tallinna Rahumäe kalmistu Harjumaa
Tallinna Siselinna kalmistu Tallinn
Tamsalu kalmistu Lääne-Virumaa
Tapa kalmistu Lääne-Virumaa
Tartu Pauluse kalmistu Tartu
Tartu Puiestee kalmistu Tartu
Tartu Raadi kalmistu Tartu
Tartu Rahumäe kalmistu Tartu
Tartu Tuigo kalmistu Tartu
Tartu Vanausuliste Tartu
Tori kalmistu Pärnumaa
Tõrma kalmistu Lääne-Virumaa
Tudulinna kalmistu Ida-Virumaa
Tuhala kalmistu Harjumaa
Uduvere kalmistu Pärnumaa
Uudeküla kalmistu Lääne-Virumaa
Uulu kalmistu Pärnumaa
Väike-Maarja Uus kalmistu Lääne-Virumaa
Väike-Maarja Vana kalmistu Lääne-Virumaa
Vana-Pärnu kalmistu Pärnumaa
Vana-Pärnu kalmistu Pärnumaa
Vasknarva kalmistu Ida-Virumaa
Vastseliina kalmistu Võrumaa
Velise kalmistu Raplamaa
Viljandi Metsakalmistu Viljandimaa
Viljandi Pauluse koguduse kalmistu Viljandimaa
Viljandi Toome kalmistu Viljandimaa
Viljandi Vana kalmistu Viljandimaa
Võru kalmistu Võrumaa

Alljärgnevail kalmistul pakume ainult hooldusteenuseid ning tellimise käigus saate need kalmistud valida rippmenüüst:

Kalmistu nimiMaakond
Aruküla kalmistuHarjumaa
Harju-Madise kalmistuHarjumaa
Harju-Risti kalmistuHarjumaa
Korvi kalmistuHarjumaa
Kuusalu kalmistuHarjumaa
Leesi kalmistuHarjumaa
Naissaare kalmistuHarjumaa
Raasiku Vana kalmistuHarjumaa
Rammu kalmistuHarjumaa
Rannamõisa kalmistuHarjumaa
Saha kalmistuHarjumaa
Vilivalla kalmistuHarjumaa
Kärdla kalmistuHiiumaa
Kõpu alumine kalmistuHiiumaa
Kõpu ülemine kalmistuHiiumaa
Malvaste kalmistuHiiumaa
Puski kalmistuHiiumaa
Reigi kalmistuHiiumaa
Jõhvi kalmistuIda-Virumaa
Lüganuse kalmistuIda-Virumaa
Narva Peetri kalmistuIda-Virumaa
Pühajõe kalmistuIda-Virumaa
Raudi kalmistuIda-Virumaa
Siivertsi kalmistuIda-Virumaa
Toila kalmistuIda-Virumaa
Järva-Jaani I kalmistuJärvamaa
Järva-Jaani II kalmistuJärvamaa
Järva-Jaani III kalmistuJärvamaa
Koeru KirikuaedJärvamaa
Koeru Vana KalmistuJärvamaa
Türi Kesklinna kalmistuJärvamaa
Kaarepere kalmistuJõgevamaa
Kursi kalmistuJõgevamaa
Kütimäe kalmistuJõgevamaa
Maarja-Magdaleena kalmistuJõgevamaa
Palamuse kalmistuJõgevamaa
Põltsamaa kalmistuJõgevamaa
Saduküla kalmistuJõgevamaa
Tõreda kalmistuJõgevamaa
Torma kalmistuJõgevamaa
Esku kalmistuLääne-Virumaa
Haljala kalmistuLääne-Virumaa
Ilumäe kalmistuLääne-Virumaa
Käsmu kalmistuLääne-Virumaa
Rakvere Juudi kalmistuLääne-Virumaa
Rakvere LinnakalmistuLääne-Virumaa
Rakvere Palermo kalmistuLääne-Virumaa
Rakvere Pauluse kalmistuLääne-Virumaa
Tudu kalmistuLääne-Virumaa
Vainupea kalmistuLääne-Virumaa
Viru-Jaagupi kalmistuLääne-Virumaa
Viru-Nigula kalmistuLääne-Virumaa
Hanila kalmistuLäänemaa
Kabelimäe kalmistuLäänemaa
Koela kalmistuLäänemaa
Kuijõe kalmistuLäänemaa
Lääne-Nigula kirikuaedLäänemaa
Leediküla kalmistuLäänemaa
Martna kalmistuLäänemaa
Noarootsi kalmistuLäänemaa
Nõva kalmistuLäänemaa
Piirsalu uus kalmistuLäänemaa
Piirsalu vana kalmistuLäänemaa
Ridala kirikuaedLäänemaa
Ridala uus kalmistuLäänemaa
Ridala vana kalmistuLäänemaa
Rooslepa kalmistuLäänemaa
Sinalepa kalmistuLäänemaa
Sutlepa kalmistuLäänemaa
Väike-Lähtru kalmistuLäänemaa
Vedra kalmistuLäänemaa
Vormsi kalmistuLäänemaa, Vormsi
Allikõnnu kalmistuPärnumaa
Häädemeeste apostlik õigeusukalmistuPärnumaa
Häädemeeste luterikalmistuPärnumaa
Jõõpre kalmistuPärnumaa
Kaansoo kalmistuPärnumaa
Kalli kalmistuPärnumaa
Karuse kalmistuPärnumaa
Kastna kalmistuPärnumaa
Kergu Luteriusu kalmistuPärnumaa
Kergu Õigeusu kalmistuPärnumaa
Kilingi-Nõmme Vene Õigeusu kalmistuPärnumaa
Kirbla kalmistuPärnumaa
Kirbla Vana kalmistuPärnumaa
Kõmsi kalmistuPärnumaa
Kõpu (Pärnumaa) kalmistuPärnumaa
Lihula Uus (I) kalmistuPärnumaa
Lihula-Kabeli kalmistuPärnumaa
Lihula-Vene kalmistuPärnumaa
Metsaküla kalmistuPärnumaa
Mihkli kalmistuPärnumaa
Paadrema kalmistuPärnumaa
Pärnu-Jaagupi kalmistuPärnumaa
Seliste kalmistuPärnumaa
Sindi Uus kalmistuPärnumaa
Sindi Vana kalmistuPärnumaa
Surju apostliku õigeusu kalmistuPärnumaa
Surju luteriusu kalmistuPärnumaa
Tõhela kalmistuPärnumaa
Tõstamaa kalmistuPärnumaa
Treimani kalmistuPärnumaa
Tuudi-Sause kalmistuPärnumaa
Urissaare kalmistuPärnumaa
Uruste kalmistuPärnumaa
Vändra kalmistuPärnumaa
Varbla kalmistuPärnumaa
Võiste kalmistuPärnumaa
Ahja kalmistuPõlvamaa
Jaanimõisa kalmistuPõlvamaa
Kähri kalmistuPõlvamaa
Kanepi-Ala kalmistuPõlvamaa
Kanepi-Mäe kalmistuPõlvamaa
Lepistu kalmistuPõlvamaa
Maaritsa kalmistuPõlvamaa
Ristipalo kalmistuPõlvamaa, Räpina
Hageri KalmistuRaplamaa
Järvakandi kalmistuRaplamaa
Juuru kalmistuRaplamaa
Juuru õigeusu kalmistuRaplamaa
Käru kalmistuRaplamaa
Kehtna kalmistuRaplamaa
Kohila kalmistuRaplamaa
Lelle kalmistuRaplamaa
Vahastu kalmistuRaplamaa
Vigala kalmistuRaplamaa
Abruka kalmistuSaaremaa
Anseküla kalmistuSaaremaa
Hellamaa kalmistuSaaremaa
Jaani kalmistuSaaremaa
Jämaja kalmistuSaaremaa
Kaarma-Liiva kalmistuSaaremaa
Kahtla kalmistuSaaremaa
Karja kalmistuSaaremaa
Kärla kalmistuSaaremaa
Kavandi kalmistuSaaremaa
Kihelkonna kalmistuSaaremaa
Kudjape kalmistuSaaremaa
Leisi kalmistuSaaremaa
Lümanda kalmistuSaaremaa
Massinõmme kalmistuSaaremaa
Metsküla kalmistuSaaremaa
Mõnnuste kalmistuSaaremaa
Muhu Liiva kalmistuSaaremaa
Mustjala/Silla kalmistuSaaremaa
Ööriku kalmistuSaaremaa
Pärsama kalmistuSaaremaa
Piila kalmistuSaaremaa
Pöide kalmistuSaaremaa
Püha kalmistuSaaremaa
Räimaste kalmistuSaaremaa
Reomäe kalmistuSaaremaa
Rinsi kalmistuSaaremaa
Saia kalmistuSaaremaa
Saikla-Nõmme kalmistuSaaremaa
Sepamäe kalmistuSaaremaa
Tornimäe uus ja vana kalmistuSaaremaa
Valjala kalmistuSaaremaa
Vana-Torgu kalmistuSaaremaa
Ahunapalu kalmistuTartumaa
Äksi kalmistuTartumaa
Rannu kalmistuTartumaa
Võnnu Uus kalmistuTartumaa
Võnnu Vana kalmistuTartumaa
Ilmjärve kalmistuValgamaa
Karula kalmistuValgamaa
Karula vana kalmistuValgamaa
Laatre I kalmistuValgamaa
Laatre II kalmistuValgamaa
Otepää vana kalmistuValgamaa
Puka kalmistuValgamaa
Valga Priimetsa kalmistuValgamaa
Valga Priipalu kalmistuValgamaa
Valga Tartu mnt. KalmistuValgamaa
Valga Tartu tänava kalmistuValgamaa
Valga Toogipalu kalmistuValgamaa
Vissi kalmistuValgamaa
Abja kalmistuViljandimaa
Arussaare kalmistuViljandimaa
Karksi-Nuia Papi kalmistuViljandimaa
Karksi-Nuia Rahumäe kalmistuViljandimaa
Kolga-Jaani kalmistuViljandimaa
Lalsi kalmistuViljandimaa
Paistu kalmistuViljandimaa
Penuja kalmistuViljandimaa
Pilistvere kalmistuViljandimaa
Suislepa kalmistuViljandimaa
Suure-JaaniViljandimaa
Tänassilma kalmistuViljandimaa
Tarvastu kalmistuViljandimaa
Viljandi Hiie kalmistuViljandimaa
Viljandi Juudi kalmistuViljandimaa
Antsla metsakalmistuVõrumaa
Beresje kalmistuVõrumaa
Jaanipeebu kalmistuVõrumaa
Kaika kalmistuVõrumaa
Kraavi kalmistuVõrumaa
Laossina kalmistuVõrumaa
Luhamaa kalmistuVõrumaa
Misso kalmistuVõrumaa
Nogopalu kalmistuVõrumaa
Obinitsa kalmistuVõrumaa
Pindi kalmistuVõrumaa
Plaani kalmistuVõrumaa
Pütsepa kalmistuVõrumaa
Ritsiku kalmistuVõrumaa
Rõuge vana kalmistuVõrumaa
Saatse kalmistuVõrumaa
Urvaste kalmistuVõrumaa
Vana-Roosa kalmistuVõrumaa
Värska/Podmotsa kalmistuVõrumaa
Vastse-Roosa kalmistuVõrumaa