Tellimistingimused

Käesolevad tingimused (edaspidi tellimistingimused) reguleerivad gratitudeservices.com veebisaidil asuva Gratitude Services OÜ, registrikood 14824443, aadress Telliskivi 60/1, 10412 Tallinn, Eesti, kontakttelefon +372 527 4846 (edaspidi: Gratitudes Services) internetileheküljel tellimuste esitamist.

Gratitude Services tellimiskeskkond pakub mugavat võimalust tellida hauaplatsidele hooldusteenuseid, saata lilli ja kalmuküünlaid teenuse osutamise asukohtades asuvatele kalmistutele. Tellimusi saab esitada gratitudeservices.com veebilehe kaudu ööpäev läbi.

Teenuse osutamise käigus tehatavad fotod hauaplatsidest kuuluvad Gratitude Services OÜ-le ning nende kasutamine turunduslikel eesmärkidel on lubatud ja toimub vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud nõuetele.

Gratitude Services jätab endale õiguse tellimistingimusi ja teenuste hindasid ühepoolselt muuta, kajastades seda veebilehel gratitudeservices.com.

Gratitude Services OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

HIND JA TASUMINE

Esitatud hinnad on lõplikud ning eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

TELLIMUSE VORMISTAMINE

 1. Sisesta otsinguväljale nimi, kelle hauale soovid teenuseid tellida. Otsingut maetute kohta teostame avalikest andmebaasidest. Kui otsing on teostatud, vajuta tellimusega jätkamiseks nimele või nupule – vali. Kui nimeotsing ei anna tulemust, vali rippmenüüst kalmistu, kus asub hauaplats, millele soovid teenust tellida.
 2. Vali välja teenused ja lisa ostukorvi. Teenuseid konkreetseks kuupäevaks saab tellida minimaalselt 14 kalendripäeva enne soovitud kuupäeva.
 3. Tellimuse vormistamiseks täida nõutud andmeväljad – tellija nimi, e-posti aadress, telefoninumber ning nõustu tellimis-  ja privaatsustingimustega (kättesaadavad https://gratitudeservices.com/privaatsustingimused/). Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks.
 4. Soovi korral saad liituda Gratitude Services OÜ uudiskirjaga.
 5. Vali sobiv maksemeetod – aktsepteerime tasumist pangalingi kaudu (SEB, LHV, Krediidipank, Luminor, Swedbank), Pocopay, VISA ja Mastercardi krediitkaartidega.
 6. Seejärel vajuta nuppu – maksma –, mis viib edasi maksekeskuse veebilehele, kus on tellimuse summa eurodes. Seejärel soorita makse.
 7. Pärast tasumist vajuta kindlasti nuppu – tagasi kaupmehe juurde! Kui pärast nupu vajutamist jõuad tagasi Gratitude Services veebilehele, õnnestus tellimuse edastamine.
 8. Saadame kinnituskirja tellimuse meieni jõudmisest tellimuses märgitud e-posti aadressile. Kui e-kiri kohale ei jõua, võta palun ühendust info@gratitudeservices.com.

TELLIMUSE TÄITMINE

Leping teenuse osutamiseks jõustub hetkest, kui tellimuse kogusumma on laekunud Gratitude Services OÜ arveldusarvele. Lepingu jõustumisel on Gratitude Services kohustatud tellimuse täitma tellimistingimustes sätestatud korras ja tähtaja jooksul.

Kalmuküünalde kohaletoimetamine

Küünalde põlemine kalmul sõltub ilmastikuoludest ja Gratitude Services ei saa vastutada, et tellitud küünal põleb pakendil märgitud aja. Gratitude Services tagab, et kalmule asetamise hetkel küünal põleb. Asetame küünla(d) otsinguga leitud maetu kalmul sobivaimale kohale (võimalusel hauakivi lähedusse), et tagada küünla kõige pikem põlemisaeg, või vastavalt tellimuses märgitud asukohale.

Tellitud küünla (küünalde) kohaletoimetamine tellimuses valitud kalmule võib alata 2 kalendripäeva enne tellimuses märgitud kuupäeva, eesmärgiga tellimus täita hiljemalt soovitud kuupäevaks.

Kui lisaks küünlale on tellitud ka kuuseokstest pärg, asetame selle hauakivi ette sobivaimale kohale või kommentaariväljal täpsustatud paika.

Gratitude Services ei teosta küünalde kohale toimetamise teenuse käigus haudade koristusteenust, kuid võimalusel eemaldab ärapõlenud ühekordsed küünlad.

Pärast küünalde kohaletoimetamist saadab Gratitude Services hiljemalt 2 tööpäeva jooksul foto kalmust koos põleva küünlaga tellimuses märgitud meiliaadressile. Teenus loetakse osutatuks ja tellimus täidetuks ka juhul, kui Gratitude Services pole jõudnud saata tellijale vastavaid fotosid 2 tööpäeva jooksul ja saadab fotod hiljem.

Hauaplatside hooldus surnuaial

 • Hooldusteenus koosneb: lihtsam koristus lehtedest, okastest, okstest, närtsinud taimedest jms hauaplatsilt ja ümbrusest, muru pügamine, prügi äraviimine (sh vanad küünlad) ja lillede ning taimede kastmine vastavalt kliendi poolt tellitud teenusele ja perioodile (ühe, kahe- ja neljakordne hooldus või hooajaline hooldus – 6 korda). Jätame alles klaasist küünlad või kindla taime (kuuseoksad või vana kanarbik jmt), kui klient on sellise soovi  kommentaaridesse märkinud. 
 • Hooldusteenust tellides hauaplatsi mõõduga eksimise korral anname sellest kliendile teada tellimuses märgitud e-posti aadressile pärast teenuse osutamist. Kui klient tellis hoolduse hauaplatsile, mis osutub tellitud mõõdust väiksemaks, tagastame kliendile enam makstud summa vastavalt korrektsele mõõdule. Kui klient tellis hoolduse hauaplatsile, mis osutub tellitud mõõdust suuremaks, on meil õigus esitada kliendile arve vähem makstud summa eest vastavalt korrektsele mõõdule.
 • Ühekordse hooldusteenuse osutamist ei alustata varem kui 1 nädal enne kliendi poolt määratud kuupäeva ja teostatakse hiljemalt kliendi valitud kuupäevaks.
 • Kahekordse hooldusteenuse esimene korrastus teostatakse aprillikuus vôi hilisema tellimise korral 2 nädala jooksul pärast tellimuse esitamist. Teine hooldus teostatakse oktoobrikuus. Klient võib ka märkida kommentaaridesse, kui soovib teist hooldust mõnel teisel kuul enne oktoobrit.
 • Neljakordset hooldusteenust osutatakse perioodil aprillist oktoobrini. Esimene hooldus teostatakse aprillikuus või 2-3 nädala jooksul pärast tellimuse esitamist, kui tellimus on esitatud peale aprilli. Ülejäänud 3 hooldust teostatakse oktoobri lõpuks, jaotades teenuste vahele jääv aeg ühtlaselt. 
 • Hooajaline hooldusteenus sisaldab 6 ühekordset hooldust perioodil aprillist oktoobrini. Esimene hooldus teostatakse perioodil aprill-mai. Kui tellimus esitatakse pärast maikuud, teostatakse 1 hoolduskord 2 nädala jooksul pärast tellimuse esitamist. Ülejäänud 5 hooldust teostatakse oktoobri lõpuks, jaotades teenuste vahele jääv aeg ühtlaselt. 
 • Pärast hoolduse teostamist saadab Gratitude Services hiljemalt 2 tööpäeva jooksul foto kalmust enne ning pärast koristust tellimuses märgitud meiliaadressile. Teenus loetakse osutatuks ja tellimus täidetuks ka juhul, kui Gratitude Services pole jõudnud saata tellijale vastavaid fotosid 2 tööpäeva jooksul. Kõik fotodega seotud autoriõigused kuuluvad Gratitude Services OÜ-le.

Taimede istutamine

 • Taimed istutame hauaplatsil kliendi poolt soovitud asukohta (tellimust esitades on kommentaariväljal võimalik soovid lisada). Kui klient ei ole asukohta täpsustanud, istutame taimed selleks ettenähtud kohta (istutusalale või hauavaasi). Kui hauaplatsil puudub muld, siis asetame lilled koos plastikpottidega liiva sisse või hauakivi ette. 
 • Istutatavate taimede valik sõltub hooajast ja saadavusest.
 • Kui on tellitud vaid lillede istutamise teenus, ei teosta Gratitude Services selle käigus haudade korrastamist, kuid võimalusel eemaldab ärapõlenud ühekordsed küünlad. 

KINKEKAART

Kinkekaardi tingimused:
• Kinkekaart kehtib maksevahendina vastavalt kaardi koguväärtuse summale.
• Kinkekaart on ühekordseks kasutamiseks.
• Kinkekaart kehtib 6 kuud alates ostmise päevast.
• Kinkekaarti ei vahetata rahaks ning maksumuse vahet ei tagastata!

TELLIMUSE TÜHISTAMINE

Gratitude Services jätab endale õiguse meist mittesõltuvate asjaolude korral keelduda tellimuse täitmisest (nt teenuse osutamise asukohta ehk kalmu ei leita, raskendatud ligipääs kalmule) ja tagastab kogu tasutud summa. Juhul, kui tellimuse täitmisest keelduti tellijast tuleneval põhjusel (nt tellija edastas vale asukoha), tagastatakse tellijale tellimuse summa, millest arvestatakse maha tellimuse täitmise ettevalmistamiseks kantud kulud (sh transpordi- ja tööjõukulu).

Tellijal on õigus küünlatellimusest taganeda igal hetkel pärast tellimuse esitamist. Sel juhul saada Gratitude Services OÜ-le sellekohane avaldus e-posti aadressile info@gratitudeservices.com hiljemalt 2 kalendripäeva enne teenuseosutamise algust. Tellijale tagastatakse kogu tasutud summa. Kui tellija ei saada vastavat avaldust ettenähtud aja jooksul, kuid tellimust ei ole täidetud, tagastatakse tellijale 50% tellimuse summast. Kui tellimus on täidetud, puudub tellijal õigus nõuda tellimuse eest tasutud summa tagastamist.

Tellijal on õigus hauahoolduse tellimusest taganeda igal hetkel pärast tellimuse esitamist. Sel juhul saada Gratitude Services OÜ-le sellekohane avaldus e-posti aadressile info@gratitudeservices.com.Tellijale tagastatakse summa, millest on maha arvatud teenuse osutamisele selleks hetkeks tehtud kulu. Kui tühistamise hetkeks pole ühtegi hooldust teostatud, tagastab Gratitude Services OÜ kogu ettetasutud summa.

Kahekordse hauahoolduse tühistamisel pärast ühekordse teenuse osutamist arvestatakse tagasimaksest maha ühekordne hooldustasu. S-suuruses hauaplatsi puhul arvestatakse tagasimaksest maha 25 eurot, M-suuruse puhul 35 eurot, L-suuruse puhul 45 eurot, XL-suuruse puhul 55 eurot.

Hooajalise hauahoolduse tühistamisel pärast ühekordse teenuse osutamist arvestatakse tagasimaksest maha ühekordne hooldustasu. S-suuruses hauaplatsi puhul arvestatakse tagasimaksest maha 25 eurot, M-suuruse puhul 35 eurot, L-suuruse puhul 45 eurot, XL-suuruse puhul 55 eurot. Teenuse hilisemal tühistamisel arvestatakse tagasimaksed proportsionaalselt osutamata teenuste maksumusega, millest ühekordse teenuse eest on rakendatud täishinnaga teenuse osutamise tasu. Näiteks S-suuruses hooajalise hauaplatsi tühistamise arvutuskäik vastavalt tühistamiste arvule:

 • ühekordne teenus on osutatud, tagasimakse 110 – 25 = 85 eurot
 • kahekordne teenus on osutatud, tagasimakse (110 – 25) – (85/5) = 68 eurot
 • kolmekordne teenus on osutatud, tagasimakse (110 – 25) – (17 × 2) = 51 eurot
 • neljakordne teenus on osutatud, tagasimakse (110 – 25) – (17 × 3) = 34 eurot
 • viiekordne teenus on osutatud, tagasimakse (110 – 25) – (17 × 4) = 17 eurot

Teenus loetakse osutatuks ja tellimus täidetuks ka juhul, kui Gratitude Services pole jõudnud saata tellijale vastavaid fotosid 2 tööpäeva jooksul.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Tellimistingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Eriarvamused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on osapooltel õigus pöörduda tarbijakaitseametisse ja kohtusse.

TEENUSE OSUTAMISE ASUKOHT

Hauaplatside hooldusteenust osutame 325 kalmistul üle Eesti, surnuaedade nimekirjaga saab tutvuda siin. Küünlasaatmise teenust, ilma hooldusteenust tellimata, osutame vaid digitaliseeritud andmetega kalmistutel, nimekirjaga saab tutvuda siin.

Tellimistingimuste arhiiv