Misasjad need kollased sildid on?

Pikalt hooldamata hauaplats surnuaias
Ülematmise eest hoiatav kollane silt Tapa kalmistul. Foto: Keret Tamm

Sügis on tavapäraselt aeg, mil ruumipuuduses kalmistud hakkavad otsima võimalusi matmispaikadeks ruumi juurde saada. Protsess võib kalmistuti erineda, aga enamasti käib selliselt, et sügisel vaadatakse üle kogu surnuaed ning tähistatakse hauad, mis on hooldamistunnusteta. Tallinna Kalmistute kasutamise eeskirja kohaselt loetakse hooldamata hauaplatsiks platsi, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:  

1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa;

2) hauarajatised ja ‑tähised (ka hauapiirded) on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;

3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

Kui kalmisturegistris on teada ka platsiomaniku kontaktandmed, püütakse talle olukorrast teada anda, kuid sageli need andmed puuduvad ja info ei jõuagi inimeseni, kes on peagi kaotamas oma lähedaste mälestust.

Aasta pärast esmast tähistamist kollase sildiga kontrollitakse, kas plats on vahepeal korrastatud ning kui ei, on kalmistu haldajal õigus plats võtta kalmistu omandisse ning jagada välja uutele vajajatele. Hooldamata hauaplats antakse taaskasutusse, kui viimasest matusest on möödunud vähemalt 20 aastat.

Olles korrastanud mitu tuhat hauaplatsi, oleme neid näinud väga erinevas seisukorras ning nii mõnegi päästnud omastelt äravõtmise staatusest. Osad kalmistud torkavad aga silma suurema kollaste siltidega kaetusega kui ükski teine Eesti rahupaik ja nii mõnigi plats neil oleks tegelikult väga lihtsalt kordatehtav. Sellest kirjutas 2020 kevadel ka Õhtuleht. Siit meie poolt väike meeldetuletus kõigile - palun leidke võimalus korrastada oma lähedaste hauaplatsid, sest sügisel vaadatakse varasemalt sildi saanud platsid üle ning tekib reaalne oht platsidest ilmajäämiseks. Kui ei tea, mis seisus hauaplats on, siis vähemalt mõnede kalmistute puhul on kalmisturegistris pandud platsidele märge: “Hauaplatsil esineb hooldamata hauaplatsi tunnuseid”. Vaata www.kalmistud.ee ja kui ise ei saa kohale minna, palu korrastamiseks meie abi. Kui kohe ehitusabi ei taha, aga soovid fotot platsi seisukorrast, siis teeme fotod ka lihtsama korrastuse käigus.

Kuna kollase sildi likvideerimine võib tähendada sageli ka suuremat renoveerimistööd (liivavahetus, hauapiirete puhastamine või ehitamine), siis siin näide ühest teostatud põhjalikumast tööst. Ainus uus asi platsil on liiv, ülejäänu vajas lihtsalt puhastamist. Kui ilma jagub, saame renoveerimistega aidata ka talvehooajal. Jäta oma soov siia, kirjuta renoveerimised@gratitudeservices.com või helista +372 527 4846