Meie väljakutsed 2022 suvel

Suurekskasvamisel on omad plussid, aga loomulikult ka miinused. Täna kergitame oma saba ise ja räägime pisut töö köögipoolest. On ülivahva, kuidas meieni jôuab järjest enam kliente, kes küsivadki hauahooldust just Lätis. Ja ainsa ülepiirilise ettevôttena pakume seda suurima hea meelega. Meil on tänaseks kokku 9 ekipaaži, mis sôidavad kalmistutel kahes riigis. Ja selline meeskonna suurus annab meile vôimaluse renoveerida ka väga suuri hauaplatse . Järjest tavalisemaks muutub, et perekonna platside suurused on 35 ja 45 ruutmeetrit, mis on keskmisest 2-4kohalisest hauaplatsist mitu korda suurem. Sellist platsi enam üksinda ei ehita. Kahekesi ehk isegi saab, aga see vôib vôtta häid töövahendeid omamata mitmeid päevi ja toob väikese meeskonna puhul kaasa kôvasti motivatsiooni- ja kvaliteedilangust. Meie saadame suurtele platsidele kohati 4 meest, et töö venimine ei tekitaks väsimust. Kliendi vaatenurgast muidugi on sellised tööd kahjuks väga kallid. Aga suure platsi korrashoid on nii enne renoveerimist kui ka selle töö käigus pôhjalik ettevôtmine.  Igaljuhul oleme rôômsad, et meil on vôimekus ka kôige suurematele platsidele uus ilme anda.

Kolmas teadmine, mis meid tabanud on, on ehitusmaterjali raskendatud kättesaadavus. Omades üle Eesti 5 ladu, oleme suutnud endale kenasti tagavara tekitada, aga erakordne aasta on viinud sinnamaale, kus Eestist on otsa saanud klombitud paekivi ja loomulikult ka Ukraina graniit. Aeg-ajalt avastame ka mônes karjääris, et liiv ei vasta meie ootustele. Siis teeme karjäärivahetuse. Oma valdkonna suurima ja parimat kvaliteeti pakkuva ettevôttena töötame täna selle nimel, et enda tarneaehelat veel lühemaks saada ja mitte sôltuda materjali kättesaadavusest. Meie oma ootustes nii materjali kui ka tehtud tööde kvaliteedile ei tagane, meil on olemas eraldi inimesed, kes vastutavad kasutatavate materjalide eest ja inimesed, kelle pôhjaliku silma all käib iga valminud hauaplatsi ehituskvaliteedi kontroll. Olemegi oma nôudmistes jôudnud sinnamaale, kus isegi enamus Eestis müüdavatest küünaldest meile ei sobi. Mine tea, ehk on meil ühel heal hetkel oma küünlatehas ja oma kivitööstus 😊.