Kevadiste aiatoimetuste keskel tasub mõelda ka kalmistukülastusele

Kalmistu on läbi aegade olnud püha koht ning surnuaial käimine kuulunud meie tähtsamate toimetuste hulka. Korras hoitud haua ja süüdatud küünaldega oleme saanud näidata hoolimist lahkunute vastu ning hoida nendega seeläbi sidet. Kuigi meie kalmistukultuur on endiselt hea, võib siiski vastu kevadet märgata palju unarusse jäänud haudu. Miks see nii on ja kuidas olukorda parandada?

Oksa- ja leherisu alla jäänud hauaplatsid on kahtlemata nukker vaatepilt. Siiski torkab kevadisel surnuaiakülastusel silma päris palju selliseid, mis on juba pikka aega igatsenud kellegi hoolitseva käe järele. Põhjusi, miks osa haudu jääb unarusse, on mitmeid. Üheks neist füüsiline distants lähedaste matmispaigast. Paljud on kolinud kas teise linna või isegi teise riiki, mis teeb surnuaia külastamise keeruliseks, kui mitte võimatuks. Teinekord on lähedased maetud kalmistutele Eestimaa erinevates otstes, mis tähendab omakorda, et külastus võib jääda lihtsalt aja ja transpordi taha. Distantsile lisaks on oluline faktor tervis, mis ei võimalda tihtipeale eakatel korrastus-töid ise teha, kuigi tahaks. Samamoodi ei saa unustada neidki, kelle jaoks kalmistul käimine on lihtsalt emotsionaalselt väljakannatamatult raske. 

Traditsioon ise ei hääbu

Ka folklorist Marju Kõivupuu tõdeb, ei paraku ei ela me enam ammu nii, et kus sünnime, selles piirkonnas elame ka oma ülejäänud elu ja saame maetud piirkonna kalmistule. Samamoodi on siiski kuigi palju muutunud kalmistuste külastamise funktsioon. "Vanemate inimeste nooruspõlves kulges aeg aeglasemalt ja võimalusi seda erinevate tegevustega sisustada oli palju vähem," kirjeldab ta, et noored käisid linnakalmistutel trehvamas, eriti surnuaiapühal, millest muuseas esimene peeti Kambjas 1830. aastal. "Saadi sugulaste-tuttavatega kokku, pärast mindi kellegi poole edasi, veedeti koos terve päev. Nüüd pole tarvis jaanipäeval kodukandi surnuaiale minna, et mõnda kaugemal elavat tuttavat või sugulast kohata. Selleks on telefonid, sotsiaalmeedia." 

Haual võiks käia vähemalt kaks korda aastas

Üldiselt soovitatakse hauaplatsi korrastamas käia vähemalt kaks korda aastas – sügisel, et koristada maha langenud lehed, ja kevadel, et külmast talvest väsinud platsile kevadine värskenduskuur anda. Võimalusel aga tegelikult märksa rohkemgi. Kuna Eesti kalmistutel on enamasti palju puid, tähendab see, et oksi, okkaid ja lehti langeb pidevalt juurde ning nii võib pärast pooleaastast pausi vaatepilt üpris negatiivse üllatuse valmistada. Sestap võiks ideaalis riisumas ja koristamas käia siiski kord kuus. Kui hauaplatsile on istutatud ka taimi, mis vajavad kastmist, on olukord muidugi sootuks teine – sellisel juhul tuleks suvel käia isegi tihedamini, kord nädalas.

Tartu Raadi kalmistu

Nii pole imestada, miks teisest linnast või piiri tagant kipuvad hauaplatsid siiski ka väga suure tahtmise korral kuigi palju unarusse jääma. Olgugi et ajast aega on kohustust proovitud jagada lähemate sugulastega – kes läheb, vaatab ka teised hauad üle –, ei pruugi sellestki alati piisata, kui just kindlat graafikut paika ei panda. Mõte unustusse vajunud hauaplatsist on kahtlemata aga niisama raske lahkunu lähedasele endale kui hooldamata platsist möödunud arvustajale. Kindlasti pole iga unarusse jäetud haua taga lähedaste hoolimatus.

Hauaplats korda kodust lahkumata

Just südamlikust soovist tulla appi neile, kellel endal ei õnnestu kalmistutel käia, sündis möödunud aastal ettevõte Gratitude Services. Esialgu küünla-kullerina alustanud firma pakub praeguseks peale küünalde hauale toime-tamise ka hooldustöid ja taimede istutamist. Seda juba 323 kalmistul üle Eesti, kuid eesmärgid on veelgi suuremad – plaan on alustada seni digitaliseerimata kalmistute kaardistamist. Ajaga on õnnelikuks tehtud palju murelikke lähedasi, kelle jaoks on oluline meeles pidada oma lahkunud esivanemaid ja lähedasi ning hoida korras nende viimset puhkepaika, kuid kes tervislikel või logistilistel põhjustel seda ise teha ei saa. "Valdavalt on teenuse tellijaks üle 35-aastane naine, aga umbes 10% on ka mehi," kirjeldab hooldusettevõte tekkinud kliendibaasi. Eriti suurt heameelt tuntakse selle üle, et ka eakamad – 65–80-aastased – saavad kodulehel tellimuse edukalt vormistatud. "Meie kõige eakam klient on üle 90-aastane," rõõmustavad nad iga abivajajani jõudmise üle.

Abipalveid tuleb praeguseks juba pea igast maailmanurgast. "Kodulehekülje statistikast näeme, et huvilisi on Austraaliast, Ameerika ühendriiki-dest, Kanadast, aga ka mitmetest Euroopa riikidest. Tellimusi on esitatud Soomest, Rootsist," loetlevad nad. Kusjuures oma kogemuste põhjal tõdevad nad sedasama, et üks suur probleem on see, et tihtipeale paiknevad lähedaste hauad üle Eesti erinevatel kalmistutel. Ilmekas näide sellest on enne jõule tulnud suur tellimus Soomest, kus küünlad paluti viia viiele kalmistule Eesti eri nurkades. Kliendile endale oleks selline ringreis olnud kahtlemata aja- ja rahakulukas.

Üleilmne kliendibaas ongi tekkinud tänu mugavale ja kiirele teenusele. Abivajajal piisab ainult minna kodulehele, sisestada lahkunud lähedase nimi, valida teenus ja soovitud kuupäev ning võibki jääda ootama pilti valmis tulemusest. Edasine on kõik juba Graditude Services töömesilaste kanda. "Meil on täna 15 koostööpartneriga hea koostöö ning päris palju inimesi, kes on ise andnud märku soovist erinevatel kalmistutel abikätt ulatada." Aprillist on kättesaadav ka rakendus GratitudeServices Deliverer, mis mõeldud just teenuseosutajatele. Rakendus edastab teenuseosutajale tellimuse koos juhendi ja hauaplatsi täpse asukohaga ning kohustab tellijale jäädvustama ning edastama hauaplatsist enne ja pärast foto.

Teeb südame soojaks nii abistajal kui ka abistataval

Ettevõtmise teeb eriti südamlikuks see, et võitjad ei ole üksnes kliendid, vaid ka abilised ise, kelle sõnul pakub selline töö palju positiivseid emotsioone. "Just eile üks teenuseosutaja kirjutas meile, et tabas end mõttelt, kui tore töö see on ja et selle eest veel makstakse ka," räägib ettevõte, et töötajad naudivad enim seda, et peale selle, et saab liikuda värskes õhus, on töö ka treeningu eest ja võimaldab nautida oma kätetööd. "Iga kord, kui puhastad ära hauaplaadi või paned põlema küünla, on soe tunne, sest keegi on sel hetkel mõelnud nende inimeste peale. Samamoodi on ääretult soe tunne saada tänusõnu klientidelt, kes näevad korrastatud hauda ja põlevat küünalt neile olulisel päeval, mil nad ise ei saanud kalmistule minna." 

Kiidusõnu jagub tööiseloomu suunas veelgi – töötajatele meeldib, et seda saab sageli teha koos perega. "Mõnikord sõidavad meie teenuseosutajad mööda erinevaid kalmistuid ning teevad seeläbi väikese Eestimaa ringi koos oma perega. Kõik on kaasatud, värske õhk ning emotsioone ja silmanähtavat tulemust pakkuv töö," jagab ettevõte töötajatele osaks saanud rõõmu. Mis eriti oluline, rahulolematuid kliente pole. Vastupidi, tänusõnu edastatakse nii Facebookis kui ka e-kirja teel. Kõige suurem tänu on aga kahtlemata järgmised tellimused. "See näitab, et meid usaldatakse ning meie tööga ollakse rahul."

Seega kui ise kalmistule ei jõua, kuid pead oluliseks meeles pidada oma lahkunud esivanemaid ja lähedasi ning hoida korras nende viimset puhkepaika, siis telli kiirelt ja mugavalt teenus meie kodulehelt.