Kalmistukultuurist ja Gratitude Services missioonist

12.04.2022

hauad korda
Ega sa ei unustanud?

Baltikumi suurima teenuseosutajana tunneme järjest suuremat vastutust Eesti kalmistukultuuri hoidmise ja arendamise eest. Selle nimel, et Eestis saaksid hauad korda, töötab meil igapäevaselt 14 inimest ning lisaks pakub abi 35 suure südamega teenuseosutajat kõikjal Eestis. Tänaseks oleme murdnud müüdi, et hauahooldusteenuseid polegi üldse vaja ning hauaplatside korrastamisel välise abi kasutamine on muutunud täiesti igapäevaseks. Sellest annavad märku ka igal kevadel kalmistuteenuste valdkonnas tärkavad uued ettevõtted ning meil on selle üle hea meel. Eesti on nii väike, et iga abikäsi, mis tegutseb sama eesmärgi nimel, aitab meie kalmistud paremini korda teha. Ning Eesti kalmistud vajavad läbipaistvaid teenuseid ning ausaid teenuseosutajaid. Vahva on vaadata, kuidas meie poolt loodud terminid hauaplatside renoveerimine, küünlakuller ning hauaplatsidele uue ilme andmine on muutunud paljude värskete ja ka vanemate teenusepakkujate sotsiaalmeedia lehtedel kasutatavateks sõnumiteks. Meil on uhke olla valdkonna eestvedajad.

Kuna teeme tihedat koostööd Muinsuskaitseameti, erinevate omavalitsuse, kalmistuhaldurite, kirikute ja kõigi valdkonna eestkõnelejatega, teame kitsaskohti vägagi hästi. Meelehärmi valmistavad teenuseosutajad, kes ei pea kinni kalmistu reeglitest, kes ei vii enda järel tekkinud prügi jäätmejaama, vaid poetavad selle kõrvalplatsile või kalmistu prügikasti, kes ei kooskõlasta oma tegevusi. Kõigil kalmistutel on omad reeglid, mida seal tohib teha ning milliseid hauapiirete ehitamise materjale on lubatud kasutada. Kuskil on graniidist hauapiirded lubatud ja samas pole lubatud paekivist hauapiirded. Liivavahetus on õnneks igalpool teretulnud. Ja meie töö on neid reegleid tutvustada ja järgida. Eestis on viimase saja aasta jooksul maetud 1,6 miljonit inimest ning nende rahupaigad ei kao kuskile.

Tõdesime hiljuti nii Tallinna kalmistute juhi Ain Järve, Jaani kiriku õpetaja Jaan Tammsalu kui ka folklorist Marju Kõivupuuga, et üheskoos on meil võimalik kõigil neil teemadel ühiskonna teadlikkust tõsta. Ja me teeme seda täie tõsiduse ning pühendumusega. Teeme hauad korda! Kes ise ei saa erinevatel põhjustel töid teha või kalmistu kaugel, võib abi küsida meilt ning paljudelt teisteltki läbipaistvat teenust osutavatelt ettevõtetelt. Ja kes saab ise, läheb ja hoiab lähedaste rahupaiga korras ikka ise 🙂.